Zapraszamy do korzystania z poradników i broszur przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przygotowując zajęcia z zakresu edukacji prawnej, proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień.

Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem.

Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiały gotowe do pobrania  ze strony https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/materialy-edukacyjne