GDAŃSKI TYDZIEŃ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

16 MARCA 2024r., sobota

godzina 10:00-15:00

Gdańskie Targi AmberExpo, ul. Żaglowa 11

Link do pełnej informacji o Gdańskim Tygodniu Zawodowca

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

20 marca 2024r., (środa), godz. 9:30-15:00

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2024r.

Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne sa na stronie:

Jeśli chcesz aplikować do naszj szkoły kliknij na podany poniżej link

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane,

wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

...........................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Każdy absolwent może wybrać w roku 2024 nieograniczoną liczbę szkół i specjalności (rodzajów klas),

której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, np:

1)Technikum nr 11 -specjalność Technik Ekonomista

2)Technikum nr 11- specjalność Technik Rachunkowości

3)Technikum nr 11- specjalność Technik Handlowiec

lub 

1) Technikumnr 11- specjalność .....

2) Technikumnr 11- specjalność .....

3) Technikumnr 11- specjalność .....

Ta szkoła , która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

.............................................................................................................................................................................................................

Przydatny słowniczek dla kandydata:

*Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

*Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

*Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

*Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

..................................................................................................................................................................................

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-112023-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/

....................................................................................................................................................................................

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do następujących klas:

1/ Technik ekonomista - nr zawodu 331403 - 30 osób,

2/ Technik handlowiec - nr zawodu 522305 - 30 osób

3/ Technik rachunkowości - nr zawodu 431103 - 30 osób

Jeżeli chcesz zobaczyć szkołę online, zapraszamy do zakładki wirtualny spacer po szkole

https://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/rekrutacja-23/wirtualny-spacer-po-szkole

Zapraszamy do nas :-)

 

 

Możecie odwiedzić nas także nie wychodząc z domu,

zobaczyć pracownie szkolne, strefy relaksu i wiele innych.

Kliknj w link: https://evryplace.com/embed/jtwfyc

Zapraszamy do Nas :-)