Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący RR- Tomasz Chodowski (3DE)

Zastępca - Paweł Góra (1AE)

Zastępca - Agnieszka Famielec (1AE)

......................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do kontaktu.

email: rada.rodziców.ekonomik@wp.pl

......................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wpłaty na RR.

Gdańskie Strowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych

Numer rachunku:  18 1140 2004 0000 3602 7997 0069 ( MBank)

           Kwota na rok  - 60 zł

           W tytule proszę podać:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.