Opiekunowie SU w roku szkolnym 2018/2019:

Agnieszka Tymczyszyn

Anna Czarnecka-Bodakiewicz

Jolanta Władkowska

........................................................................................................................................................................................

Skład Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca  SU-Wiktoria Benke, klasa 3A

Zastępca Przewodniczącej SU-Natalia Okrój, klasa 3B

Skarbnik SU- Karolina Patyk, klasa 2B

Sekretarz SU- Wojciech Kreft, klasa 3M

Protokolant SU- Wiktoria Marczak, klasa 2M