Drogi Absolwencie, droga Absolwentko.

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej monitorowania kompetencji zawodowych Absolwentów naszej szkoły i ich pozycji na rynku pracy. Badanie przeprowadzamy dwa razy: po 6 miesiącach od ukończenia szkoły, następne po 1 roku od ukończenia szkoły.

Wypełniona przez Ciebie ankieta pomoże nam udoskonalić proces kształcenia. Wyniki ankiet będą dla nas cennym źródłem wiedzy na temat efektów kształcenia w szkole.

Ankieta jest anonimowa i zajmie około 10 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół do spraw badania losów Absolwentów SE-H

Link:

Losy Absolwentów -link do ankiety

Ankieta będzie aktywna do 30 czerwca 2021r.

W razie problemów z ankietą- prosimy o email na adres: sekretariat@seh.edu.gdansk.pl

............................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki badania klas maturalnych, rok 2020/2021

Raporty wygenerowano automatycznie z wykorzystaniem technologii wypracowanej w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE).

file:///C:/Users/Komputer1927390/AppData/Local/Temp/019174_E2_F1_Woj.pdf