Kartka z kalendarza:

Dnia 3 lutego 2020r. uczestnicy zebrania założycielskiego podjęli uchwałę w sprawie założenia stowarzyszenia, którego pełna nazwa brzmi: Gdańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych z siedzibą do celów korespondencyjnych w Szkołach Ekonomiczno- Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku przy ulicy Seredyńskiego 1A, 80-753 Gdańsk.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gdańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych

numer  KRS: 0000835165

numer NIP: 5833393730

Regon: 385833180

Numer rachunku:  18 1140 2004 0000 3602 7997 0069 ( MBank)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cel działalności Stowarzyszenia:

Kontynuując tradycje Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku celem Stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie działalności i inicjatyw na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku;
 2. wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej szkół oraz rozwijania współpracy i kontaktów między instytucjami oświatowymi;
 3. podejmowanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi stwarzającymi możliwość prowadzenia nowatorskich form edukacji rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, młodzieży oraz nauczycieli;
 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. wspieranie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 6. wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i propagowania zdrowego trybu życia;
 7. wspieranie działań rozwijających zainteresowania związane z kulturą, sztuką, tradycją szkoły, miasta, kraju, świata;
 8. wspieranie działań i inicjatyw z zakresu ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego;
 9. wspomaganie organizacji zajęć pozaszkolnych i kół zainteresowań rozwijających pasje uczniów;
 10. wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 11. wspieranie działań i inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury i wyposażania Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku;
 12. promowanie działalności szkoły, uczniów, kreatywnych nauczycieli;
 13. wspieranie działań i inicjatyw na rzecz współpracy szkoły z przedsiębiorcami w celu promocji szkolnictwa zawodowego, organizacji praktyk szkolnych, kursów, szkoleń zawodowych dla uczniów;
 14. wspieranie innych działań na rzecz edukacji.

Zapraszamy do współpracy.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gdańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych

Numer rachunku:  18 1140 2004 0000 3602 7997 0069 ( MBank)

Dziękujemy za przekazane wpłaty.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................