6 października 2018 roku w Haus für Poesie, w Kulturbrauerei odbyła się po raz szósty gala laureatów Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Młodzież pisze wiersze”. To piękna inicjatywa Stowarzyszenia POLin i Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, w której nasz szkoła uczestniczy od kilku lat.

W tegorocznej edycji szkołę reprezentowali uczniowie: Dominika Bąk z klasy 2A i Róża Krajka z klasy 2B Technikum Ekonomicznego oraz Arkadiusz Handel z klasy 2M Technikum Handlowego.

Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Mariola Prądzyńska.