Regulamin:   Szkolnej Ligi Matematycznej 2020/2021

 

  1. Zestawy zadań będą ogłaszane na początku miesiąca (zaczynamy od października 2020r.)

 

  1. Zadania będzie można znaleźć na tablicy w sali nr 17 oraz w aplikacji TEAMS w zespole „Liga Matematyczna”.

 

  1. Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez informację na edzienniku do organizatora (zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę).

 

  1. Poziom zadań będzie obejmował materiał szkoły podstawowej (kl.VIIVIII) oraz gimnazjum, a więc niepotrzebny jest podział na klasy pierwsze, drugie itd.

 

  1. Zadania na dany miesiąc układa (wybiera) i sprawdza jeden nauczyciel. Rozwiązany zestaw zadań uczeń umieszcza w aplikacji TEAMS w zakładce ZADANIA najpóźniej do końca miesiąca, w którym ukazał się ten zestaw.

 

  1. Obok zadań będzie umieszczona lista uczniów wraz z aktualną liczbą punktów. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, klasa, ilość punktów) na potrzeby organizacji konkursu.

 

  1. Na początku czerwca odbędzie się finał Szkolnej Ligi Matematycznej, dla najlepszych zawodników.

 

  1. Zwycięzca Szkolnej Ligi Matematycznej otrzyma nagrodę: podwyższenie średniej całorocznej z matematyki o wartość 0,5.

 

  1. W przypadku wysokiego i wyrównanego poziomu, możliwe jest też podwyższenie średniej całorocznej z matematyki (o wartość mniejszą niż 0,5) dla zawodnika zajmującego miejsce drugie, a czasami też i trzecie.

 

  • Każdy uczeń biorący udział w Szkolnej Lidze Matematycznej, który uzyskał wynik 50% lub powyżej punktów wymaganych, otrzyma po zakończeniu konkursu dodatkową ocenę z matematyki z wagą 2.

 

 

 

                                                                                    Organizator:

 

                                                                                     Karolina Sieradzka