WYNIKI OLIMPIADY ” WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH ” edycja 2022r.

ETAP SZKOLNY 22.11.2022r.

W eatapie szkolnym udział wzięło łącznie 91 uczniów.

Na podium stanęli uczniowie klasy 3BE. 

1 MIEJSCE- Mateusz Zdrojewski, kl.3BE

2 MIEJSCE- Klaudia Kowalska, kl.3BE

3 MIEJSCE- Oliwia Sylka, kl.3BE

Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy, a uczniom, którzy mieli największą wiedzę w tym zakresie będziemy kibicować na etapie wojewódzkim. Powodzenia.

Celem udziału w Olimpiadzie jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

***

Opiekun projektu w szkole:

Teresa Litwin, nauczyciel przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości

............................................................................................................................................................................

WYNIKI OLIMPIADY ” WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH ” edycja 2021r.

ETAP SZKOLNY 23.11.2021r.

W etapie szkolnym udział wzięło 87 uczniów szkoły z klas: 3AE, 3BE ,3AH, 3AR.

1 MIEJSCE 95% (19/20 p)

KRYSTIAN ZYGNERSKI KL. 3 AE

2 MIEJSCE 90% (18/20 p)

1/ WIKTORIA SOBCZYŃSKA KL.3 AE

2/ DIONIZY GRAJEK KL.3 AE

3/ PATRYK KANIGOWSKI KL.3 AE

3 MIEJSCE 85% (17/20 p)

1/ JULIA TREDER KL.3 BE

2/ OLIWIA JANISZEWSKA KL.3 BE

3/ PATRYCJA LEONARCZYK KL.3 BE

4/ WERONIKA OSSOWSKA KL.3 AE

5/ RENATA SZYMAŃSKA KL.3 BE

***

DO ETAPU 2 OLIMPIADY PRZECHODZĄ UCZNIOWIE

1/ KRYSTIAN ZYGNERSKI KL.3AE

2/ WIKTORIA SOBCZYŃSKI KL.3AE

3/ DIONIZY GRAJEK KL>3AE

Gratulujemy wszystkim wyników.

***

Opiekun projektu w szkole:

Marzena Kowalczyk-Świrydowicz, nauczyciel przedsiębiorczości i biologii