Projekt Erasmus+ "Irlandzkie praktyki uczniów i nauczycieli" 2020-2023.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28 kwietnia 2023r. odbyło się na sali gimnastycznej szkoły uroczyste podsumowanie projektu realizowanego w latach 2020-2023, pt. "Irlandzkie praktyki uczniów i nauczycieli" .

Dzięki projektowi realizowanemu z funduszy unijnych w ramach #ErasmusPlus, praktyki zawodowe w Irlandii odbyło 44 uczniów z klas technik ekonomista, technik rachunkowowści oraz technik handlowiec, oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło w Irlandii staż zawodowy.

Uczniowie otrzymali certyfikaty unijne Europass Mobility, Certyfilkaty potwierdzające ukończenie praktyk w Irlandii oraz pamiątkowe albumy.

(Info z dn.28.04.2023r.)

.................................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Uczniowie obecnych klas drugich po GIMNAZJUM.

Od poniedziałku 17 maja 2021r. rozpoczynamy rekrutację :-)

Palnowany czas mobilności dla pierwszej grupy uczniów październik-listopad 2021.

Spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów klas drugich po gimnazjum jest planowane na dzień 27 maja 2021r. o godz.17.30.

miejsce: sala gimnastyczna szkoły.

Ze względu na trwające nadal obostrzenia sanitarne, prosimy o zabranie ze sobą maseczek higienicznych oraz długopisów.

Zapraszamy także na stronę Facebooka projektu: SEH Erasmus+

(info z dn.14.05.2021r.)

..........................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Ze względu na COVID-19 reazlizacja projektu została wstrzymana do czasu ustania zagrożenia.

O terminach rekrutacji do projektu będziemy infrmowali klasy, gdy realizacja projektu będzie możliwa.

(info z dn. 17.0310.2020r.)

............................................................................................................................................................................................................

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu

Erasmus+ "Irlandzkie praktyki uczniów i nauczycieli".

Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla 44 uczniów szkoły w zawodach:

Technik ekonomista, Technik rachunkowości, Technik handlowiec

oraz job shadowing dla 6 nauczycieli

w latach 2020-2022.