2 marca 2022r. Pani Justyna Kulling-Bogdan, Dyrektor Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

oraz Pan Ralf König - Dyrektor Kaufmännischen Schulen Rheine, Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt,

podpisali list intencyjny o współpracy między szkołami. Spotkanie odbyło się online.

Współpraca obejmuje:

-rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturalnych młodzieży obu szkół,

-wymianę środków dydaktycznych i poza dydaktycznych na różnych płaszczyznach w obszarze edukacji szkolnej,

-wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz

-partnerską współpracę w zakresie wymiany uczniów i nauczycieli w ramach realizowanych wspólnie projektów edukacyjnych.

W prasie niemieckiej ukazał się artykuł opisujący naszą współpracę (załącznik).

Partnerzy z Niemiec byli także naszymi gośćmi w szkole w dniach 9-10 marca 2022r.

W ramach kolejnej wizyty studyjnej przygotowaliśmy wspólnie plan działań wymiany uczniów i nauczycieli na jesień 2022r. oraz wiosnę 2023r..

***

Wizyta została zorganizowana we współpracy z Panią Ewą Dygoń- nauczycielką języka niemieckiego i rosyjskiego, która jest koordynatorem projektów niemieckojęzycznych w szkole.