REGULAMIN UDZIAŁU W REKRUTACJI I PROJEKCIE

”Polska– Niemcy– wspólna przyszłość w Europie”

 

Zapraszamy uczniów klas czwartych i trzecich po szkole podstawowej do udziału w projekcie: ”Polska – Niemcy – wspólna przyszłość w Europie” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską Kaufmännische Schulen Rheine, Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt odbędzie się w dniach 23- 28 października 2022 r. -spotkanie w Gdańsku oraz  21– 26 maja 2023 r. wizyta młodziezy w Rheine.

Koszt uczestnictwa w projekcie w Gdańsku wynosi 300 złotych (20% kosztów całodziennego wyżywienia i zakwaterowania w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku).

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas podróży i pobytu w Niemczech oraz posiadania ważnej karty EKUZ.

Ubezpieczenie zostanie zakupione u brokera jako grupowe po ustaleniu osób zakwalifikowanych.

Liczba uczestników: 15 osób.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w postaci konwersacji w języku niemieckim. Rozmowa będzie obejmować zakres wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego z klasy pierwszej i drugiej.

Termin zgłoszeń do 23.09.2022 r. do p. E. Dygoń.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 29.09.2022 r. godz. 12.00- miejsce rozmowy zostanie wyznaczone w późniejszym terminie

 

                                                                                          

Koordynator projektu- p.Ewa Dygoń, nauczyciel języka niemieckiego

                                                                                                                                                                                                                  

***

2 marca 2022r. Pani Justyna Kulling-Bogdan, Dyrektor Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

oraz Pan Ralf König - Dyrektor Kaufmännischen Schulen Rheine, Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt,

podpisali list intencyjny o współpracy między szkołami. Spotkanie odbyło się online.

Współpraca obejmuje:

-rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturalnych młodzieży obu szkół,

-wymianę środków dydaktycznych i poza dydaktycznych na różnych płaszczyznach w obszarze edukacji szkolnej,

-wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz

-partnerską współpracę w zakresie wymiany uczniów i nauczycieli w ramach realizowanych wspólnie projektów edukacyjnych.

W prasie niemieckiej ukazał się artykuł opisujący naszą współpracę (załącznik).

Partnerzy z Niemiec byli także naszymi gośćmi w szkole w dniach 9-10 marca 2022r.

W ramach kolejnej wizyty studyjnej przygotowaliśmy wspólnie plan działań wymiany uczniów i nauczycieli na jesień 2022r. oraz wiosnę 2023r..

***

Wizyta została zorganizowana we współpracy z Panią Ewą Dygoń- nauczycielką języka niemieckiego i rosyjskiego, która jest koordynatorem projektów niemieckojęzycznych w szkole.