Nks.LeonBemke tn
 • 18.02.1897 r. w Tupadłach
† 25.05.1984 r. w Wadowicach

"wielki przyjaciel harcerzy"

Mirosława Walicka

Wykształcenie

 • pallotyn wyświęcony na kapłana w 1925 r. w Krakowie
II 08 A tn
Bydgoszcz, powrót wojsk z manewrów, 1937 r.
wśród uczniów: ks. Leon Bemke
 

Działalność przedwojenna

 • rektor i dyrektor wadowickiego Collegium Marianum (1928-1933)
 • kierownik Bursy Macierzy Szkolnej w Gdańsku mieszczącej się w domu przy obecnej ul. Liczmańskiego 24 dla polskiej młodzieży męskiej z okolic Gdańska, uczącej się lub pracującej w Gdańsku (od 1935 r.)
 • katecheta w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1936 r.)
 • harcerstwo:
  • kapelan Gdańskiej Chorągwi Harcerzy
  • przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa w Gdańsku Oliwie
 • kapelan pomocniczy polskiej załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

Podczas wojny

 • 1 września 1939 r. - aresztowany w Victoria Schule
 • 7 września 1939 r. - zwolniony dzięki posiadaniu legitymacji kapelana pomocniczego na Westerplatte, odtransportowany na granicę litewską, następnie do Szwecji i Francji
 • kapelan Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych
 • przebywał w Szwajcarii (do 1945 r.)

Działalność powojenna

 • osobisty sekretarz generała pallotynów ks. Wojciecha Turowskiego
 • przełożony Regii Francuskiej
 • proboszcz polskiej parafii Oignies-Ostricourt we Francji (1959-1962)
 • administrator domu w North Tonawanda w Stanach Zjednoczonych
 • powrócił do Polski, zamieszkał w Wadowicach (od 1976 r.)

Ks. Leon Bemke zmarł 25 maja 1984 r. w Wadowicach. Został pochowany na cmentarzu przy wadowickim Collegium Marianum.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Danielewicz G.: W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk, 1996.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Stępniak H.: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1991.