Nprof.MariaOstrowska tn
† 2001 r.

"pionierka harcerstwa gdańskiego, przyjaciel młodzieży, niezwykle dobry człowiek, który w każdej sytuacji stara się pomóc i który w każdym umie dostrzec pozytywne cechy"

Mirosława Walicka

Wykształcenie

 • absolwentka Akademii Handlowej w Poznaniu
 • otrzymała stypendium do Akademii Handlowej w Antwerpii, z którego nie skorzystała
I 33 B tn
Zakończenie roku szkolnego, kl. III PSH
wśród uczennic: prof. Maria Ostrowska
 
 Działalność przedwojenna
 • nauczycielka stenotypii, maszynopisania i gimnastyki w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1929 r.)
 • harcerstwo:
  • założycielka II Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi przy PSH (1930 r.)
  • komendantka Gdańskiego Hufca Harcerek (1931 r.)
  • komendantka Gdańskiej Chorągwi Harcerek (1935 r.)
  • inicjatorka pierwszej żeńskiej drużyny morskiej (1935 r.)
  • członkini Referatu Zuchowego, Żeglarskiego i Sportowego Gdańskiej Chorągwi Harcerek
 • członkini prezydium Głównej Rady Pracy Kobiet

Działalność powojenna

 • dyrektor Szkoły Handlowej w Sopocie (1945-1951)
 • przewodnicząca Kręgu Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska (1970-1982), nastepnie przewodnicząca honorowa (1982-2001)

Maria Ostrowska zmarła w 2001 r.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Radys B.: Był taki Krąg Seniorów - Krąg Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska
Stępniak H.: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1991.
Woźniak R.: Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1977.