Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała oficjalnie tytuł

"SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT".

Tytuł ten stanowi podsumowanie naszych działań w zakresie podnoszenia jakości pracy i edukacji opartej o nowoczesne technologie.

Od ponad dwóch lat aktywnie rozwijamy kompetencjie informatyczne zarówno wśród nauczycieli jak i naszych uczniów poprzez udział w programach ogólnopolskich i szkoleniach z zakresu TIK. Nasi nauczyciele spędzili wiele godzin na praktycznych szkoleniach, których wartość doceniamy szczególnie mocno podczas pracy zdalnej. Nie ustają w podnoszeniu swoich kompetencji- nadal uczestniczą w bogatej ofercie certyfikowanych szkoleń oferowanych przez Microsoft.

We współpracy z organem prowadzacym zmodernizowalismy infrstrukturę sieciową oraz wyposażyliśmy szkołę w nowy sprzęt komputerowy, który tworzy pracownie informatyczne i zawodowe na maiarę potrzeb szkoły 21 wieku.

Chmura przeniosła nas  do innej rzeczywistości. Zadania i dokumenty zapisywane na stosach piętrzących się kartek zastąpiły dokumenty online, które można współtworzyć z innymi członkami zespołu, dzięki czemu zyskujemy na czasie oraz przyczyniamy się do ochronny środowiska i racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami. Dokumenty cały czas znajdują się na OneDrivie, do którego mamy dostęp praktycznie z każdego miejsca na świecie. Nuczyciele podzieleni na zespoły przedmiotowe wymieniają się informacjami i  przygotowują wspólnie działania bez konieczności wychodzenia z domu oraz  kserowania stosów dokumentów.

W naszej szkole wszyscy uczniowie i nauczyciele od ponad dwóch lat mają swoje konta służbowe, połączone z Gdańską Platformą Edukacyjną ( e-dziennikiem). Od marca 2020r. zajęcia podczas zdlalnego nauczania odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz pakietu innych dostępnych aplikacji i formularzy przypisanych do konta. Dzięki pracy w  chmurze przprowadzamy min. sprawdziany online, głosowania, zatwierdzamy różne dokumenty, uczestniczymy w weebinarach, konferencjach, spotakniach z pracodawcami, wykładach z uczelniami, w zebraniach zespołów, w zebraniach rodziców i wielu innych wydarzeniach o charakterze miejskim, krajowym i międzynarodowym.

Szkoła w Chmurze Microsoft, to:

Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. Szkoła wykorzystująca technologię Microsoft do wsparcia zarządzania szkołą.

Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowychpo opuszczeniu szkoły.