REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Żywe okładki”

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

Cele konkursu

 • Promocja czytania i książek wśród uczniów.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności.
 • Wykorzystanie w praktyce umiejętności pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki – czyli jak najdokładniejszej kopii okładki książki.
 2. Wybrana okładka, a co z tym się łączy – również zdjęcie, musi przedstawiać człowieka lub grupę ludzi.
 3. Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału (okładki książki)

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3  oraz pracowników szkoły.

Termin zgłaszania prac 20.04.2019 r.

Zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno zostać zapisane w formacie .jpg lub .png; jego rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 3200x2400 px.
  W nazwie pliku musi się znaleźć imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 2. Jeśli okładka przedstawia grupę ludzi, autor pracy, przesyłając fotografię, załącza oświadczenie zapewniające, że osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziły zgodę na publikację tegoż wizerunku.
 3. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie.
 4. Zdjęcie konkursowe i zdjęcie oryginalnej okładki przesyłamy pocztą elektroniczną pod adres: bibliotekaseh@gmail.com
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.04.2019 r. na stronie internetowej szkoły.
 6. Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu.