SZKOLNY KONKURS  „KSIĄŻKA  W BARWACH PÓR ROKU” – JESIEŃ

Regulamin konkursu fotograficznego

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel biblioteki Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
 2. Cele konkursu:
 3. Kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań literaturą.
 4. Promocja literatury i czytelnictwa.
 5. Popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
 6. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej natury.
 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Ocenie będzie podlegało zdjęcie, które:

   - prezentuje wybraną książkę w sposób interesujący i  przyciągający uwagę

   - charakteryzuje się oryginalnym ujęciem tematu

   - ocenie będzie podlegała również estetyka i efekt wizualny fotografii

Zwycięzca otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą zaprezentowane na wystawie w czytelni oraz na Facebook'u szkolnym.

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić ulubioną książkę w scenerii jesiennej, powinna być wyraźnie przedstawiona okładka książki.
 • Uczestnik konkursu może zgłosić 1-3 nieoprawionych fotografii papierowych w rozmiarze 10x15 (lub większe), bądź plik ze zdjęciem w formacie JPEG. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie.
 • Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz klasą, do której uczęszcza uczestnik, do zdjęć elektronicznych należy dołączyć te dane w treści e-maila.
 • Zdjęcia w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail:

k.roszkowska@seh.edu.gdansk.pl

w temacie wpisując „ Konkurs fotograficzny”

Termin przesyłania zdjęć mija 30 listopada 2021 r.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii do promocji SE-H, oraz zamieszczenia ich na swojej stronie Internetowej Szkoły  i profilu na Facebook'u.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez organizatora drogą e-mailową i na platformie TEAMS.
 • Informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel-bibliotekarz Krystyna Roszkowska.

Organizator konkursu:

Krystyna Roszkowska -nauczyciel bibliotekarz