Dzięki realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycja 2017/2018 do naszej szkoły zakupiliśmy 647 wspaniałych książek o wartości 15 000 zł, w tym lektur - 104 (co stanowi 16,07 %), 12 książek audio CD MP3 i 1 DVD. Kwota przyznanego wsparcia finansowego – 12 000 złotych, wkład własny szkoły– 3 000 złotych.

Zakupy były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych: zakupiono lektury szkolne w formie audio CD MP3. Ponadto  zakupiono książki poruszające tematykę niepełnosprawności, o potrzebie integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym.

Podjęto współpracę z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Gdańsku w ramach konsultacji planowanych zakupów książek.

W ramach projektu każda klasa realizuje różne zadania projektowe zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego.