"Jego dużą zasługą było postawienie Polskiej Szkoły Handlowej, a później utworzonej przez siebie dwuletniej Wyższej Szkoły Handlowej na wysokim poziomie. Dyrektor Seredyński popierał harcerstwo, dbał o rozwój teatru szkolnego."

Mirosława Walicka

Wykształcenie

 • uczeń szkoły realnej we Lwowie (1901-1908)
 • uczeń gry na skrzypcach w Konserwatorium Galicyjskim Towarzystwa Muzycznego
 • absolwent Akademii Eksportowej (1913 r.)
I 42 A tn
Zabawa szkolna, kl. II PSH
wśród uczniów: prof. dr Zdzisław Kaszubadyr. Marian Seredyńskiprof. Maria Pikarska
 

Działalność przedwojenna

 • nauczyciel w Krajowej Szkole Kupieckiej w Tarnowie (1913-1918)
 • nauczyciel w Akademii Handlowej w Krakowie (od 1919)
 • wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1925-1926)
 • dyrektor Polskich Szkół Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1926-1939)
  • autor programu nauczania i wychowania w PSH i WSH
  • wybitny organizator, zwolennik wysokiego poziomu kształcenia, dobrego wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • inicjator rozbudowy budynku szkolnego
  • założyciel Związku Absolwentów Polskich Szkół Handlowych
  • autor podręcznika pt. "Wiadomości z handlu dla szkół i kursów handlowych"
 • aktywny działacz polonijny:
  • członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Kredytowej w Gdańsku (od 1928 r.)
  • aktywny członek Macierzy Szkolnej w Gdańsku: zastępca przewodniczącego komisji sdministracyjno-finansowej, członek komisji szkolno-oświatowej (od 1930 r.)
  • współprzewodniczący Głównej Rady Wychowania Obywatelskiego działającej w Związku Polaków (od 1933 r.)
  • członek Polskiej Rady Kultury (od 1938 r.)
  • zwolennik pogłębiania więzi Polonii Gdańskiej z Rzeczypospolitą
 • harcerstwo:
  • zastępca dr Franciszka Kręckiego, przewodniczącego Zarządu Oddziału ZHP w Gdańsku (od 1935 r.)
  • opiekun drużyny harcerskiej

Podczas wojnyGrobMarianSeredyski tn

 • uniknął aresztowania w Gdańsku
 • podczas okupacji zamieszkał w Warszawie
 • aresztowany w 1944 r. na Pawiaku, doczekał wyzwolenia

Działalność powojenna

 • zastępca naczelnika Wydziału Aprowizacji i Handlu w Końskich (luty 1945 - maj 1945)
 • dyrektor Państwowego Liceum Spółdzielczego we Wrzeszczu

Marian Seredyński zmarł 25.08.1959 r. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

W Gdańsku istnieje ulica Mariana Seredyńskiego, przy której obecnie znajduje się budynek Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku.ul.seredynskiego tn

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Stępniak H.: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1991.