• 10.10.1904 r. w Gdańsku
† 20.03.1940 w Grenzdorf (Graniczna Wieś) 

"profesor z poczuciem humoru stał się wzorem harcerza-Polaka"

Gabriela Danielewicz

Wykształcenie

 • absolwent powszechnej szkoły niemieckiej i gimnazjum niemieckiego (1925 r.)
  • członek tajnej organizacji Towarzystwa Filaretów, z której wywodzi się gdańskie harcerstwo
 • student Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej
 
I 25 A tn
kl. II WSH - pierwszy rocznik
wśród uczniów: prof. Alf Liczmański
 
Działalność przedwojenna
 • nauczyciel stenografii polskiej i niemieckiej oraz liternictwa ozdobnego w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku
 • harcerstwo
  • współzałożyciel pierwszej Gdańskiej Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Zygmunta Augusta (1920 r.)
  • komendant Gdańskiego Hufca Harcerzy (maj 1934 r.)
  • pierwszy komendant Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (styczeń 1935 r.)
  • organizator i realizator tygodnia harcerskiego (maj 1938 r.)
  • organizator Ochotniczego Wojskowego Oddziału Harcerzy Gdańskich (sierpień 1939 r.)
  • uczestnik międzynarodowych zlotów harcerzy
  • inicjator wydawania pisma "Zewie", propagującego idee harcerskie
GrobAlfLiczmaskiGrob tn

Podczas wojny

 • aresztowany i osadzony w Victoria Schule
 • przewieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie w kartotece pod jego nazwiskiem zanotowano: "fanatyczny Polak"
 • 20.03.1940 r. - skatowany w Stutthofie i przewieziony do Grenzdorfu (Graniczna Wieś), gdzie został dobity przez SS-manów, a następnie jego ciało wywieziono w stronę lasu i wyrzucono z pędzącego samochodu


Alf Liczmański został pochowany 04.04.1947 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie

domliczmanskiego tn

W Gdańsku Oliwie istnieje ulica Alfa Liczmańskiego. Od 2004 r. na ścianie domu nr 7, w którym przed wojną mieszkał Alf Liczmański, widnieje tablica ufundowana przez Gdańskie Harcerstwo. Jest on również patronem Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku. Przed szkołą stoi jego pomnik. 

ul.liczmanskiego tn

 


Opracowanie: Donata Kucal 
 
Bibliografia:
Danielewicz G.: W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk, 1996.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Woźniak R.: Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1977.