Nprof.AlfonsZurek tn 
• 1910 r. w Piekle nad Wisłą
† 22.06.1939 r. w Warszawie

"Wielki patriota, sumienny harcerz i nauczyciel przeciwstawiający się germanizacji, dbający o zachowanie narodowych tradycji. Uważany za pierwszą ofiarę hitlerowskiego bestialstwa w Wolnym Mieście Gdańsku ."

Gabriela Danielewicz

Wykształcenie 

 • absolwent szkoły wydziałowej w Toruniu (1926)
 • absolwent Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1932)
  • zastępowy I Drużyny Męskiej im. Zygmunta Augusta
 • absolwent Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie (1935)
IMG tn
Podczas Harcerskich Zawodów Sportowych na stadionie "Gedanii" we Wrzeszczu
od lewej: ks. Leon Bemkeprof. Alf Liczmańskidyr. Marian Seredyńskiprof. Alfons Żurek
 

Działalność przedwojenna

 • nauczyciel gimnastyki w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1935-1936), w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1936) oraz w Polskiej Szkole Średniej w Gdańsku
 • harcerstwo:
  • instruktor harcerski w Komendzie Harcerzy w Gdańsku oraz w Polskiej Radzie Sportowej w Wydziale Wojskowym
  • hufcowy (następnie podharcmistrz i harcmistrz) III Hufca Harcerzy - Nowy Port
  • kierownik Wydziału Wychowania Fizycznego Gdańskiej Chorągwi Harcerzy
  • organizator obozów harcerskich, biwaków, kursów, wycieczek

3 maja 1939 r. Alfons Żurek został śmiertelnie pobity przez hitlerowską bojówkę podczas przemarszu harcerzy z Kościoła Chrystusa Króla na akademię do gmachu Dyrekcji Kolejowej w Gdańsku. Zmarł 22 czerwca 1939 r., w kilka dni po przeprowadzeniu operacji w szpitalu w Warszawie. Uważany jest za pierwszą ofiarę hitlerowskiego bestialstwa w Wolnym Mieście Gdańsku.

Władze Wolnego Miasta Gdańska nie pozwoliły pochować Alfonsa Żurka w Gdańsku obawiając się spontanicznej manifestacji Polaków. Al został pochowany 29 czerwca 1939 r. na cmentarzu farnym w Poznaniu w asyście rodziny, działaczy polonijnych, duchowieństwa (ks. Franciszek Rogaczewski, ks. Leon Bemke), harcerzy (druh hm Roman Truszczyński) i młodzieży. Podczas okupacji niemieckiej trumnę przeniesiono na cmentarz na Wildze w Poznaniu, który w 1960 r. został zlikwidowany.

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku umieszczona jest tablica pamiątkowa z nazwiskiem hm. Alfonsa Żurka.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G: W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk, 1996.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Radys B.: Był taki Krąg Seniorów - Krąg Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska
Woźniak R.: Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1977.