Nprof.drAleksanderZaruk tn
 • 1906 r.

 

I 36 B tn
wśród uczennic: prof. dr Aleksander Żaruk
 

Działalność przedwojenna

  • nauczyciel geografii w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku
    • autor podręcznika: "Geografia gospodarcza", wydanego ok. 1938 r. przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
  • organizator kursu przewodników dla młodzieży harcerskiej (1933 r.)
  • uczestnik krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych (m.in. odczyt na temat słowiańskiego pochodzenia Gdańska podczas Kongresu Geografów Słowiańskich w Belgradzie)

Nieznane są dalsze losy Aleksandra Żaruka.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.