Nprof.drMarianPelczar tn
 • 22.03.1905 r. w Nowym Sączu
† 09.03.1983 r. w Gdańsku

"wspaniały wychowawca, prawdziwy przyjaciel młodzieży, rozmiłowany w polskich zabytkach Gdańska potrafił godzinami oprowadzać grupkę zainteresowanej historią młodzieży po mieście"

Mirosława Walicka

Wykształcenie

 • absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Jana Długosza w Nowym Sączu (1923 r.)
 • absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktorat z filozofii) (1929 r.)
 • dyplom nauczyciela szkół średnich (1931 r.)
II 04 A tn
Zarząd Kółek Uczniowskich Polskich Szkół Handlowych
wśród uczniów: prof. dr Marian Pelczar

Działalność przedwojenna

 • nauczyciel w kilku gimnazjach
 • nauczyciel języka polskiego i historii w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1934 r.)
  • organizator spacerów ulicami Gdańska dla uczniów
 • harcerstwo
  • organizator kursu przewodników dla młodzieży harcerskiej (1933 r.)
  • kierownik Referatu Prasy i Propagandy w Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (od 1935 r.)
  • instruktor Gdańskiej Chorągwi Harcerzy
  • przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy PSH (od 1937 r.)
 • aktywny działacz polonijny:
  • członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
  • redaktor "Rocznika Gdańskiego" oraz współredaktor harcerskiego pisma "Zewie"

Podczas wojnyGrobMarianaPelczara tn

 • wojna zastała go w Warszawie
 • podczas okupacji mieszkał w Zabierzowie, w okolicach Krakowa
 • był nauczycielem na tajnych kompletach
 • w tajemnicy opracowywał historię Gdańska

Działalność powojenna

 • dyrektor Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (od 1945 r.), obecnie Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
 • przydzielono mu zadanie odnalezienia i zabezpieczenia wszelkich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
 • poświęcił się pracy naukowej nad dziejami Gdańska i Pomorza, za co przyznano mu tytuł docenta

Marian Pelczar zmarł 9 marca 1983 r. w Gdańsku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Stępniak H.: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1991.
Woźniak R.: Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1977.