Nprof.drMarianSmokowski tn

 

I 33 A tn
Maturzyści, kl. II WSH
wśród uczniów: prof. dr Marian Smokowski

Działalność przedwojenna

Nieznane są dalsze losy Mariana Smokowskiego.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.