Nprof.drMichalSzuca tn  
• 14.09.1886 r. w Brusach
† 22.03.1940 r. w Stutthofie
 "Posiadał on z nas najwięcej aspiracji naukowych, potrzeby szukania i nabywania szerokiej i różnorodnej wiedzy. Własne subiektywne potrzeby ustępują u niego zupełnie na drugi plan, a góruje w zupełności ideał nauki i postępu."

Jan Karnowski

Wykształcenie

 • uczeń Collegium Marianum w Pelplinie (od 1896 r.)
 • uczeń Gimnazjum Męskiego w Chojnicach i w Nakle (1904-1906)
  • członek tajnej organizacji filomackiej
  • stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie
 • alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1906-1908)
 • student teologii, filologii, ekonomii (doktorat) we Wrocławiu, Berlinie, Krakowie (1908-1920)
 • członek Stowarzyszenia Akademickiego Polaków i grona studentów z Kaszub i Pomorza podczas studiów we Fryburgu Badeńskim

Działalność przed I wojną światową

 • ruch młodokaszubski:
  • promotor kaszubskiego czasopisma "Gryf"
  • autor artykułów opublikowanych na łamach pisma "Prąd"
  • członek kongresu założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów w Gdańsku w 1912 r.
I 28 A tn
Kamienna Góra, kl. III PSH i kl. II WSH na wycieczce w Gdyni
od prawej stoją: trzy uczennice, prof. dr Aleksander Żarukprof. dr Michał Szucaprof. dr Szczepan Pilecki
 

Działalność międzywojenna

 • ruch młodokaszubski
  • uczestnik zjazdu Młodokaszubów w Kościerzynie w 1920 r.
  • zwolennik przejęcia przez Towarzystwo Młodokaszubów "Gazety Gdańskiej"
 • ekonomista
  • dyrektor gdańskiej filii Banku Dyskontowego z Bydgoszczy
  • radca finansowy Rady Portu i Dróg Wodnych
 • nauczyciel księgowości w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku
 • aktywny działacz polonijny:GrobMichaSzuca tn
  • członek Gminy Polskiej Związku Polaków w Gdańsku
  • przedstawiciel Rady Nadzorczej Zarządu Spółdzielni Kredytowej
  • aktywny działacz Macierzy Szkolnej w Gdańsku
  • sportowiec w Klubie Wioślarskim "Gedania"

Podczas wojny

 • 11.09.1939 r. - aresztowany i osadzony w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Stutthof
 • 22.03.1940 r. - rozstrzelany podczas masowej egzekucji 67 wybitnych działaczy polonijnych Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza, w lesie w pobliżu obozu Stutthof na podstawie wyroku śmierci, wydanego przez policyjny sąd doraźny

Grób masowej egzekucji odnaleziono w listopadzie 1946 r. Michał Szuca został pochowany 02.12.1946 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie. 

Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej w Gdańskim Towarzystwie Naukowym oraz na pomniku martyrologii w Sopocie.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia: 
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Szuca W.: Życie i działalność syna zaborskiej ziemi Michała Szucy, Brusy, 2000.