Nprof.WladyslawPniewski tn
• 03.02.1893 r. w Gostyniu
† 22.03.1940 r. w Stutthofie

"Piętnaście lat pobytu w Gdańsku poświęcił działalności wychowawczej i naukowej, u podstaw których leżał kult dla języka polskiego."

Mieczysław Widernik

Wykształcenie

 • uczeń gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim
  • organizator tajnych kółek dokształceniowych w zakresie języka polskiego, historii i literatury
  • założyciel biblioteczki polskiej
 • absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu (1913)
  • działacz niepodległościowy
 • student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1913)
 • student filozofii we Wrocławiu i Poznaniu
 • absolwent z prawem nauczania języka polskiego w szkołach średnich, propedeutyki filozofii w klasach wyższych oraz historii (1920)
 • doktor filozofii (1925)
I 39 B tn
Podczas lekcji języka polskiego
lekcję prowadzi: prof. dr Władysław Pniewski
 

Podczas I wojny światowej

 • walczył na froncie wschodnim

Działalność międzywojenna

 • nauczyciel w Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu (1920-1924)
 • nauczyciel języka polskiego i łaciny w Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1924)
 • nauczyciel języka polskiego w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1929)
  • organizator i opiekun Koła Miłośników Języka Ojczystego, którego celem było pogłębianie znajomości języka polskiego i literatury
  • założyciel i kierownik biblioteki szkolnej w Gimnazjum Polskim, której księgozbiór systematycznie powiększał (13 tys. tomów w 1938 r.); była to największa polska biblioteka publiczna w Gdańsku
 • aktywny działacz polonijny:
  • autor wielu prac badawczo-naukowych dotyczących językoznawstwa oraz historii i literatury Pomorza Gdańskiego i Kaszub ("Język polski w dawnych szkołach gdańskich", "Ćwiczenia w poprawnej wymowie dla szkół pomorskich","Przegląd literatury kaszubskiej", "Z ludowej literatury kaszubskiej", "Morze polskie i Pomorze w pieśni")
  • członek zespołu redakcyjnego "Rocznika Gdańskiego" wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki
  • redaktor działu "Kroniki i recenzje" w kaszubskim czasopiśmie "Gryf", które wznowiono z jego inicjatywy
  • współpracownik Instytutu Bałtyckiego oraz Związku Zachodniego
 • nagrody i odznaczenia:
 • Złoty Krzyż Zasługi w dziedzinie nauki
 • Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości
 • Srebrny Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury

Podczas wojny

GrobWadysawPniewski tn

 • świadomie nie skorzystał z okazji opuszczenia Gdańska, ukrywał się na cmentarzu przy grobie syna, w mieszkaniu nauczycielki Gimnazjum Polskiego, Heleny Rakowskiej, której wyznał: "Ja tu w Gdańsku pracowałem dla Polski, tu chcę też umrzeć"
 • październik 1939 r. - aresztowany i osadzony w hitlerowskim obozie kocentracyjnym Stutthof
 • 22.03.1940 r. - rozstrzelany podczas masowej egzekucji 67 wybitnych działaczy polonijnych Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza, w lesie w pobliżu obozu Stutthof na podstawie wyroku śmierci, wydanego przez policyjny sąd doraźny

Grób masowej egzekucji odnaleziono w listopadzie 1946 r. Władysław Pniewski został pochowany 04.04.1947 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie.

W Gdańsku Wrzeszczu istnieje ulica Władysława Pniewskiego. Jest on również patronem II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

ul.pniewskiego tn


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G.: W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk, 1996.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.