Nprof.Gruchala tn

 

I 23 A tn
Wycieczka do Gdyni, kl. WSH
wśród uczniów: prof. Eugenia Adamczykowaprof. Jan Gruchała
 

Działalność przedwojenna

Nieznane są dalsze losy Jana Gruchały.

 


Opracowanie: Donata Kucal