Nprof.MariaPikarska tn
 • 1883 r. na Pomorzu
† 1952 r. w Lubartowie
 

Wykształcenie

 • uczennica Żeńskiej Prywatnej Szkoły K. Żyndówny w Kościerzynie
 • maturzystka z uprawnieniami do nauczania języków obcych (1903 r.)
 • uczennica Konserwatorium w Berlinie

Działalność przedwojenna

 • nauczycielka udzielająca lekcji prywatnych w polskich domach

Podczas I wojny światowej

 • organizatorka tajnego nauczania języka polskiego
I 28 B tn
kl. I PSH
wśród uczennic: prof. Maria Pikarska
 

Działalność międzywojenna

 • nauczycielka historii i literatury polskiej w szkołach senackich w Wolnym Mieście Gdańsku
 • nauczycielka języka niemieckiego w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1926 r.)
  • współorganizatorka cokwartalnych szkolnych zabaw tanecznych odbywających się w auli przy muzyce orkiestry
 • aktywna działaczka polonijna:
  • członkini Związku Polaków
  • organizatorka kursów języka polskiego w Gdańsku Oliwie
  • pracownica biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych
 • harcerstwo:
  • opiekunka II Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi (od 1930 r.)
  • członkini Referatu Czytelnictwa Gdańskiej Chorągwi Harcerzy

Podczas II wojny światowej

 • nauczycielka, opiekunka chorych, krawcowa w Lubartowie

Działalność powojenna

 • pozostała w Lubartowie

Maria Pikarska zmarła w 1952 r. w Lubartowie, gdzie została pochowana.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Woźniak R.: Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1977.