Nprof.StefaniaLukowicz Mokwa tn
 • 13.12.1892 r. w Adelajdzie (Australia)
† 03.03.1975 r. w Sopocie
 

Wykształcenie

  • wykształcona w Australii
 

Podczas I wojny światowej

  • uczennica Konserwatorium muzycznego w Berlinie (do 1917 r.)
II 10 B tn
W Poznaniu podczas Państwowej Wystawy Krajowej
wśród uczniów: prof. Stefania Łukowicz-Mokwaprof. Eugenia Adamczykowaprof. Maria Pikarska 

Działalność międzywojenna

  • skrzypaczka koncertująca w Australii, Indiach, Europie (1917-1921)
  • nauczycielka języka angielskiego w Instytucie Handlowym oraz na kursach organizowanych dla pracowników bankowych
  • pierwsza skrzypaczka orkiestry symfonicznej Polskiego Towarzystwa Muzycznego w Gdańsku (od 1925 r.)
  • nauczycielka języka angielskiego w Polskich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 1932 r.)

Podczas wojny

  • podczas okupacji przebywała w Sopocie

Działalność powojenna

  • skrzypaczka w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym w Sopocie

Stefania Łukowicz-Mokwa zmarła 3 marca 1975 r. w Sopocie, gdzie została pochowana na Cmentarzu Katolickim.

 


Opracowanie: Donata Kucal
 
Bibliografia:
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M.: Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1985.
Kaliszczyk M.: Polskie Szkoły Handlowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1988.
Stępniak H.: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk, 1991.