Kalendarium

Rok szkolny

Nazwa szkoły

Dyrektor

1926/1927

Polska Szkoła Handlowa 

 • Średnia Szkoła Handlowa

Marian Seredyński

1927/1928

1928/1929

1929/1930

1930/1931

Polskie Szkoły Handlowe 

 • Wyższa Szkoła Handlowa
 • Średnia Szkoła Handlowa

1931/1932

1932/1933

1933/1934

1934/1935

1935/1936

1936/1937

1937/1938

1938/1939

1939-1958

1958/1959

 • Zasadnicza Szkoła Handlowa

Franciszek Maciejewski

1959/1960

1960/1961

 • Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa dla pracujących

Adolf Włoch

1961/1962

 • Technikum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa dla pracujących

Brunon Świtlik

1962/1963

1963/1964

1964/1965

1965/1966

1966/1967

 • Liceum Ekonomiczne
 • Technikum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa dla pracujących

   

1967/1968

1968/1969

1969/1970

1970/1971

 • Liceum Ekonomiczne
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca

Stanisław Kubica

1971/1972

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca

1972/1973

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Zawodowe nr 4
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
 • Zasadnicza Szkoła Odzieżowa

1973/1974

1974/1975

1975/1976

1976/1977

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Zawodowe nr 4
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
 • Zasadnicza Szkoła Odzieżowa

1977/1978

1978/1979

1979/1980

1980/1981

Eugeniusz Fabiniak

1981/1982

1982/1983

1983/1984

1984/1985

Henryk Milewczyk

1985/1986

1986/1987

1987/1988

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Handlowe
 • Liceum Zawodowe nr 4
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
 • Technikum Odzieżowe
 • Zasadnicza Szkoła Odzieżowa 

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Handlowe
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
 • Technikum Odzieżowe
 • Zasadnicza Szkoła Odzieżowa  

1997/1998

Bożenna Cieślak

1998/1999

1999/2000

2000/2001

Donata Kucal

2001/2002

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Handlowe im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

2002/2003

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Technikum nr 11
 • XI Liceum Profilowane
 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Handlowe im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej

 • Technikum nr 11
 • XI Liceum Profilowane
 • Szkoła Policealna nr 11

2006/2007

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

 • Technikum nr 11
 • XI Liceum Profilowane
 • Szkoła Policealna nr 11

2007/2008

2008/2009

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

 • Technikum nr 11
 • XI Liceum Profilowane

2009/2010

2010/2011

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

 • Technikum nr 11

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Justyna Kulling-Bogdan 

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023