Samorząd Uczniowski SE-H wraz z p.Wiolettą Młodzianowską-opiekunem SU, 28 listopada 2022r. brał udział w Formum Samorządów Uczniowskich 2022r. organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Gdańska.
Soptkanie odbyło się w budynku Europejskiego Centrum Solidarności.
Młodzież dyskutowała min.: o roli i zadaniach samorządu uczniowskiego w szkole, prawach ucznia, pomocy psychologicznej, dialogu i zmianie w szkole.

Wioletta Młodzianowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego SE-H