28.04.2022r.

Mamy certyfikat z wyróżnieniem Szkoły Demokracji

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

😁 😁😁

Do projektu przystapiły 72 szkoły z całej Polski. Certyfikat z wyróżnieniem otrzymały tylko placówki, które zrealizowały zadania podstawowe jak i kolejne wyzwania z czwartego i/lub piątego obszaru. Certyfikaty są ważne 2 lata od momentu przyznania.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli SU- Sandry Czechowicz, Aleksa Milanowskiego, Jakuba Adamczyka, Milana Datha i Emila Tyczyńskiego oraz opiekunów SU - p.Ani Czarneckiej-Bodakiewicz i Wioletty Młodzianowskiej zostały zrealizowane wszystkie założone w projekcie zadania👏👏👏
Jesteśmy dumni 🥳 🥳 🥳
Więcej można przeczytać na stronie organizatora https://szkolademokracji2021.ceo.org.pl/.../54.../

...................................................................................................................................................................................................................................

wrzesień 2021r.

Jesteśmy w  ogólnopolskim programie - Szkoła Demokracji

Od października 2021r. bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła Demokracji".

Uczniowie działający w Samorzadzie Uczniowksim szkoły, podjęli już pierwsze działania  wramach  ogólnopolskiego projektu "Szkoła Demokracji".

Celem porgramu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Uczniowie będą realizowali założone przez siebie wyzwania w 5 obszarach. Z każdego wyzwania sporzadzają sprawozdanie, kóre jest ocniane i analizowane przez Mentora opiekującego się zespołem.

Kazdy uczestnik "Szkoły Demokracji" będzie brał udział w bezpłatnych szkoleniach liderskich o temtyce: Młody Lider, Komunikacja i Informowanie, Finansowanie, Debata Oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych.

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022r. Uczestnicy wezmą udział w podsumowaniu programu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Więcej o programie https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/strona/1-o-programie/

Trzymamy kciuki za innowacyjne działania przedstawicieli SU.

Opiekunowie projaktu w szkole:

Anna Czarnecka-Bodakiewicz- nauczycielka p.zawodowych i opiekun SU

Wioletta Młodzianowska- nauczycielka p.zawodowych i opiekun SU

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szkoła Demokracji - nasze cele i zadania.

1/ Głównym celem Zespołu Szkoły Demokracji jest wzmocnienie głosu uczniów w szkole i sprawienie, że Samorząd Uczniowski będą tworzyć rzeczywiście wszyscy Uczniowie i Uczennice Szkoły.

2/ Chcemy, by Społeczność Uczniowska Naszej Szkoły współdecydowała o tym, jak Ona funkcjonuje i angażowała się w jej życie.

Dlatego bierzemy udział w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału Uczniów i Uczennic w działaniach Szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. W ramach programu nasza Szkoła (Nauczyciele i Uczniowie), jest wspierana merytorycznie, otrzymaliśmy już własnego Mentora oraz na zakończenie programu zostanie przyznany Certyfikat Szkoły Demokracji, który poświadczy, że Szkoły Ekonomiczno-Handlowe wspierają samorządność i oddolną aktywność Uczniów. 

Mentor ma za zadanie wzmacnianie nas w realizacji wyzwań (działań) w programie, aby Szkoła Demokracji była ciekawym, wartościowym i rozwijającym doświadczeniem.

Omówiliśmy i opracowaliśmy strategię pracy oraz dodaliśmy już do platformy on line diagnozę i plan działania, a to oznacza, że planowane działania po zaakceptowaniu przez Mentora wejdą w fazę realizacji. Czekamy na  informację zwrotną od Mentora za pomocą komentarza oraz statusu. 

Konsultujemy z Nim nasze pomysły, trudności, możemy prosić o pomoc w szukaniu rozwiązań.  Do każdej relacji udzieli informacji zwrotnej  i ustawi status, który jest dla Was informacją, czy coś wymaga poprawienia (status "do poprawki") czy jest już zaliczone (status "zaakceptowane"). 

Przeszliśmy pretest badający naszą wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach będących przedmiotem warsztatów i zajęć, w których braliśmy i będziemy brać udział.

 

3/ Odbyliśmy już spotkanie wprowadzające dla Opiekunów zespołów szkolnych dnia 7 października 2021 r oraz wzięliśmy udział w Inauguracji 15 października 2021r. podczas której braliśmy udział w spotkaniach z trenerami w grupach warsztatowych.

Czekają nas jeszcze: spotkania wspierające dla opiekunów (luty - marzec 2022) oraz konferencja podsumowująca  (kwiecień 2022) z doświadczonymi trenerami. 

 

Przy wyborze i realizacji wyzwań – nie samo działanie jest ważne, a to czy w trakcie jego uda nam się zaangażować osoby, które do tej pory nie były aktywne. Spośród proponowanych działań wybraliśmy te, które pasują do Naszej szkoły, potrzeb i zainteresowań, będziemy realizować je z wsparciem Mentorów, zmieniając swoją szkołę! 

 ....................................................................................................................................................................................................................................

Nasze wyzwania, które wybraliśmy do realizacji:

 1/ Wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" .

„Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej  szkole"                                                                                                                                   

 Kanał na platformie YouTube  „BARDZO ŁADNIE, DOSTATECZNY”  

Naszym celem jest aktywny udział w internecie, który obecnie jest największym źródłem informacji oraz jednym z lepszych miejsc na promocję Szkoły. Forma multimedialna pozwala na rozwijanie zainteresowań chętnych Uczniów grafiką cyfrową. Poprzez działanie kanału możemy stworzyć miejsce, gdzie będzie gromadzona historia wydarzeń szkolnych oraz zostanie ona kontynuowania przez przyszłe pokolenia Uczniów. Jest to forma cyfrowej gazetki szkolnej. 

 • Kanał na platformie YouTube ma na celu informowanie uczniów o aktualnych wydarzeniach szkolnych oraz akcjach odbywających się na terenie placówki. 
 • Dostarcza on rozrywki w luźnej oraz żartobliwej formie, od Uczniów dla Uczniów. 
 • Pozwala on na wypromowanie oraz zachęcenie przyszłych Uczniów do zapisania się do naszej szkoły. Pokazuje on życie szkolne z perspektywy osoby do niej uczęszczającej. 
 • Umożliwia poszerzanie horyzontów oraz rozwijanie się w dziedzinie multimediów dla osób tym zainteresowanych. 
 • Nasza szkoła jest postrzegana jako nowoczesna placówka aktywnie promująca się na forach internetowych. Kanału skutecznie rozwija promocje oraz pozwala na reprezentacje szkoły na platformie YouTube. 

KIEDY?

Projekt jest realizowany od września i będzie kontynuowany przez czas nieokreślony.

 

 2/ Wyzwanie z obszaru "Działania Uczniów i Uczennic".

Przeprowadzamy diagnozę pomysłów, potrzeb oraz zainteresowań młodzieży w naszej Szkole.

Obejmuje ona wszystkich Uczniów i Uczennice i przeprowadzana jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta czyli z pomocą  przedmiotu/skrzynki o nazwie - “SKRZYNKA KREATYWNOŚCI - SEH”. Informacje i wnioski tam zamieszczone przez Uczniów przekładamy na konkretne działania, które umieszczamy w naszym planie pracy. 

Naszym celem jest zmobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w działaniach szkolnych. Chcemy, aby odbywało się to za pośrednictwem skrzynki, która umożliwi dokładniejszą analizę potrzeb. Ułatwi ona organizację planów działań szkolnych oraz pozwoli zebrać je w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Chcemy poznać zainteresowania i umiejętności uczniów i uczennic oraz zaplanować działania odpowiadające na potrzeby młodzieży, wykorzystujące jej potencjał.

Pomysł powstał z myślą o innych uczniach. W naszym technikum jest wiele kreatywnych osób oraz urodzonych działaczy, którzy mają problemy z wystąpieniami publicznymi oraz dzieleniem się swoimi spostrzeżeniami na forum szkolnym. W celu przełamania bariery stresu publicznego powstanie bezpieczna przestrzeń, przeznaczona do udzielenia się w aktywności szkolnej, bez potrzeby stresującego kontaktu z nauczycielem. Działania potrzebne do zrealizowania projektu nie są wymagające, a ich efektem będzie umożliwienie zaangażowania się uczniów placówki. Skrzynka będzie znajdowała się w łatwo dostępnym miejscu pozwalając każdemu chętnemu na podzielenie się swoimi sugestiami dotyczącymi działań szkolnych. Pudełko będzie regularnie sprawdzane oraz opróżniane w celu analizy koncepcji uczniów. 

 

KIEDY?

Projekt zostanie zrealizowany w styczniu 2022 r.

3/Wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie".

Organizujemy dyskusje klasowe i szkolne o tym co nas motywuje do nauki.

MOTYWACJA - ”Jak się zmotywować?”  

Zajęcia prowadzone dla klas naszej Szkoły mające na celu zapoznanie uczniów ze znaczeniem słowa “motywacja” oraz analizie problemów, ich powodów i metod ich rozwiązania. Warsztaty mają także na celu poznanie samego siebie oraz swoich możliwości. Lekcje będą miały charakter integracyjny. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.

Naszym celem jest pomoc uczniom w poznaniu swoich możliwości oraz mocnych i słabych stron. Znalezienie problemu, przyczyn jego powstania oraz odszukania motywacji do rozwiązania go za pomocą gier oraz schematów.   

Zostaną przeprowadzone warsztaty w poszczególnych klasach. Każdy obecny uczeń będzie mógł aktywnie uczestniczyć w prezentacji oraz przygotowanych grach. Uznaliśmy, że obecnie wielu osobom brakuje samodyscypliny, organizacji i planu działania. Brak motywacji skutkuje zaprzestaniem aktywnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach oraz zaniedbaniem życia szkolnego jak i prywatnego. Z tym problemem można walczyć planując zadania oraz analizując trudności jakie przeszkadzają nam w zrealizowaniu założonego przez siebie celu. 

 

KIEDY?

Lekcje odbędą się od stycznia 2022r.

 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Korzyści z udziału w programie dla szkoły:

 • Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Demokracji”, zaświadczającego spełnienie kryteriów i zdobycie tytułu!
 • Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma także dyplom potwierdzający pomyślne ukończenie programu.
 • Wyróżniające działania szkół zostaną opisane jako dobre praktyki i przedstawione na naszym serwisie  i oraz platformie szkolademokracji.ceo.org.pl oraz w materiałach dodatkowych do programu.

 

Korzyści z udziału w programie dla Uczniów:

 • nauczą się współpracy w grupie oraz skutecznego planowania i realizowania w szkole interesujących działań.
 • rozwiną umiejętności liderskie i dowiedzą się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby te osoby chciały nas słuchać i współpracować z nami.
 • dzięki udziałowi w szkoleniach liderskich w "Akademii Demokracji" pozyskają sporo nowych informacji oraz poszerzysz swoją wiedzę.
 • poznasz inspirujące przykłady zmian z innych szkół.

...................................................................................................................................................................................................................................

Szkolimy się

Od samego początku uczestnictwa w programie bierzemy udział w wielu merytorycznych i bardzo pomocnych szkoleniach. Przed nami ważne szkolenia liderskie.

Szkolenia liderskie dla uczniów (grudzień 2021 - marzec 2022)

Każdy uczeń z naszego Zespołu Szkoły Demokracji zdeklarował swój udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń, indywidualnie wybrał interesujące dla niego tematy i terminy. Treningi liderskie umożliwią rozwój umiejętności liderskich z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji. Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki online na platformie MC Teams.

Uczestnicy szkoleń i wybrane tematy:

 • Sandra Czechowicz 3CE: Komunikacja i informowanie, Młody Lider, Debata oxfordzka 
 • Aleks Malinowski 3BH: Komunikacja i informowanie, Młody Lider, Debata oxfordzka 
 • Jakub Adamczyk 3AH: Komunikacja i informowanie, Debata oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych 
 • Milan Dath 3AH: Komunikacja i informowanie, Debata oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych 
 • Emil Tyczyński 2BE: Komunikacja i informowanie, Młody Lider, Inicjatywa obywatelska młodych 

 

Opis poszczególnych szkoleń:

Szkolenie: Komunikacja i informowanie – Na szkoleniu będą poruszone zagadnienia: wypracowanie cech dobrej komunikacji, poznanie narzędzi komunikowania i informowania. Jak mówić żeby nas słuchano i jak skutecznie docierać do koleżanek i kolegów, żeby jak najwięcej osób mogło brać udział w podejmowaniu istotnych decyzji  - to wszystko i wiele więcej na szkoleniu z komunikacji. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczoną Panią psycholog/coacha/doradczynię zawodową Agnieszkę Jerzynek.

 

Szkolenie: Inicjatywa obywatelska młodych – Po szkoleniu z pewnością będziecie znać odpowiedzi na pytania: czy mamy wpływ oraz jakim zakresie na ustawodawstwo w kraju? Jak należy postępować aby, jako obywatel, mieć realny wpływ na sytuację prawną państwa? Oraz wiele innych zagadnień z zakresu inicjatywy obywatelskiej młodych. W tym roku szkolenie będzie prowadzone przez młodych trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą w temacie postaw obywatelskich. Szkolenie poprowadzą Panowie: Mateusz Konieczny i Mateusz Wojcieszak.

 

Szkolenie: Młody Lider - Na szkoleniu będą poruszone zagadnienia : na czym polega rola lidera? Jak działa zespół i jak go budować? Kogo i czego potrzebujemy, żeby działać efektywnie? Zrozumienie znaczenia komunikacji w zespole.  Budowanie pewności siebie i lepszego rozumienia innych, metody radzenia sobie ze stresem. Porozumienie bez przemocy. Szkolenie będzie prowadzone przez Pana Damiana Deca doświadczonego trenera/coacha/doradcę zawodowego/mówcę motywacyjnego. Szkolenia prowadzone przez Pana Damiana w zeszłej edycji cieszyły się największą popularnością, nie tylko ze względu na ciekawy temat, ale również atrakcyjny, dynamiczny sposób prowadzenia oraz „radiowy” głos prowadzącego.

 

Szkolenie: Debata oxfordzka – Omówienie zasad debaty, przygotowanie i przeprowadzenie debaty oxfordzkiej na wybrany temat. Debata zostanie przygotowana przez 2 gr., tj. GRUPA ZA i Grupa PRZECIW. Uczeń przygotuje się do udziału w debatach publicznych oraz podniesie poziom kultury wypowiedzi i umiejętności argumentacji w sporze. W tym roku szkolenie będzie prowadzone przez młodych trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą Panów: Mateusza Koniecznego i Mateusza Wojcieszaka.