Zgodnie z Zarządzeniem nr 1623/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2021r. ( załącznik ) zachęcamy uczniów naszej szkoły do startowania i reprezentowania naszej szkoły w Wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Nasza szkoła jest okręgiem wyborczym nr 2.

Przewodniczącą Komisji Wyborczej jest Dyrektor szkoły: Justyna Kulling- Bogdan.

Szczegóły desygnowania kandydatów określa załącznik pt. "Zasady desygnowania z grona uczniów szkół podstawowych z kl.VII i VII, oraz szkół ponadpodstawowych elektorów do Zgromadzenia Elektorów celem przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Wybory odbędą się w dwóch etapach:

1/ etap szkolny-termin 12 listopada 2021r. godz. 11.50 :

wyłonienie kandydata z naszej szkoły do Zgromadzenia Elektorów ( wybory publiczne poprzedzone debatą kandydatów ze szkoły na sali gimnastycznej ) -termin 12 listopada 2021r. godz. 11.50.
Klasy schodzą na salę gimnastyczną by wysłuchać programów kandydatów, zadają pytania kandydatom, głosują poprzez wrzucenie głosu do urny wyborczej.

Kandydat z największą liczbą głosów przechodzi do etapu 2.

Zgłoszenia chęci udziału w pierwszym etapie należy dokonać do p. Wioletty Młodzianowskiej -opiekun SU do dnia 29.10.2021r. ( poprzez Teams, pocztę GPE lub osobiście z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy- osoby zgłoszone będą widniały na kartach wyborczych)

Kandydatów na Elektorów przygotuje merytorycznie Pani Monika Łańcucka- nauczycielka historii i wos.
Można zwracać się o pomoc także do Pani Marty Blacha-nauczycielka historii i wos.

2/ etap międzyszkolny-termin 26 .11.2021r. godz.12.00 :

prezentacja i głosowanie nad projektami kandydatów z okręgu nr 2,
Prezentacja kandydata trwa 2 min.
Kandydat prezentuje swój pomysł na działanie w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska przed Zgromadzeniem Elektorów i Komisją Wyborczą- proszę zapoznać się ze Statutem MRMG- załącznik, można zobaczyć czym zajmuje się MRMG na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/rada-miasta/mlodziezowa-rmg .

Zapraszamy do udziału.