KOMUNIKAT WYBORCZY

***

30 września 2021r. odbędą się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

***

Wybory mają charakter bezpośredni, równy, tajny.


KANDYDACI DO FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEJ/-PRZEWODNICZĄCEGO SU:

 ALICJA BEHNKE (2AE)

SANDRA CZECHOWICZ (3CE)

EMIL TYCZYŃSKI (2BE)


Głosowanie odbędzie się na przygotowanych przez Komisję Wyborczą

KARTACH DO GŁOSOWANIA


ZASADY GŁOSOWANIA

  1. Osoba uprawniona do głosowania zgłasza się do przedstawiciela Komisji Wyborczej  w celu weryfikacji tożsamości z aktualną legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
  2. Komisja prosi o złożenie podpisu na liście przy imieniu i nazwisku osoby uprawnioej do głosowania.
  3. Komisja wyborcza przekazuje uprawnionemu do głosowania opieczętowaną kartę do głosowania.
  4. Na karcie znajdują się nazwiska zgłoszonych kandydatów oraz okrągła pieczęć Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
  5. Na KARCIE DO GŁOSOWANIA, stawiamy znak X w kratce tylko przy jednym nazwisku !!!

         WZÓR:

         1. Imię i nazwisko kandydata X

         2. Imię i nazwisko kandydata

         3. Imię i nazwisko kandydata

5. Postawienie znaku X przy więcej niż jednym nazwisku, przekreślenie nazwisk, dopisanie komentarza na KARCIE DO GŁOSOWANIA powoduje nieważność oddanego głosu.

 6. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów uzyskuje kolejno tytuł: Przewodniczącego SU, I Zastępcy Przewodniczącego SU, II Zastępcy Przewodniczącego SU.


Nie wiesz na kogo głosować ?

Zapoznaj się z pomysłami naszych Kandydatów na Przewodniczącego SU- prezentacje znajdziesz poniżej.

***

TWÓJ głos jest WAŻNY.

***

ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA GŁOSÓW

W CZWARTEK 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU!!!